News Update

  • Home
  • /
  • News Update

સરસ્વતિ સન્માન સમારોહ

Date:- 12-10-2021
Description:- શ્રી અંજાર લોહાણા સ્વયંસેવક મંડળ આયોજીત સરસ્વતિ સન્માન સમારોહ હેતુસર પ્રાથમિક યાદી મહાજન કાર્યાલય મધ્યે નોટિસ બોર્ડ પર રાખેલ છે જે તારીખ 13/ 10 /2021 સુધીમાં સર્વેએ ચેક કરી લેવી ત્યારબાદ કંઇપણ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં જેની નોંધ લેવી