News Update

  • Home
  • /
  • News Update

કોરોના રેપિડ ટેસ્ટ કેમ્પ

Date:- 27-09-2020
Description:- કોરોનાને હરાવવાનો ઉપાય આપણો કોરોના ટેસ્ટ છે, ના કે કોરોનાનો ભય.આપણો સમાજ કોરોના સામેની લડાઇમા આગળ રહી કોરોનાને હરાવે તે હેતુથી ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગના સહકારથી તા. ૨૮ તથા ૨૯/૯/૨૦ ના રોજ સાંજે ૪ થી ૬ ક. સુધી આપણા સમાજનાં લોકો માટે કોરોના રેપિડ ટેસ્ટ કેમ્પનું આયોજન આપણી સમાજવાડી મધ્યે કરવામાં આવેલ છે.સમાજનાં દરેક જણ પોતાનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવી કોરોના સામેની લડાઇમાં પોતાને સુરક્ષિત બનાવે એવી વિનંતી.