News Update

  • Home
  • /
  • News Update

શ્રી અંજાર લોહાણા સમાજ જોગ અપીલ

Date:- 26-03-2020
Description:- શ્રી અંજાર લોહાણા સમાજ જોગ અપીલ વહાલા જ્ઞાતિ જનો, અત્યારે આખું વિશ્વ કોરોના વાયરસ સામે લડી રહ્યું છે.અને આખો દેશ લોકડાઉન છે ત્યારે અંજાર શહેરમાં વસતા આપણા સમાજ ના કોઈ પણ ભાઈ-બહેન ને રાશન કીટ ની જરૂર હોય તો વિના સંકોચે શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન નો સંપર્ક કરવા વિનંતી. સંપર્ક માટે:- શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન કાર્યાલય- ૦૨૮૩૬ ૨૪૩૯૩૯, ૦૨૮૩૬ ૨૪૨૭૩૭ સંપર્ક સમય સવારે ૯ થી ૧૨ કલાક સુધી