News Update

  • Home
  • /
  • News Update

દરિયાલાલજીની જન્મ જયંતી ઉજવણી પ્રસંગનાં તમામ કાર્યક્રમો રદ

Date:- 23-03-2020
Description:- વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને સરકારશ્રીની માર્ગદર્શીકા મુજબ ઇષ્ટદેવશ્રી દરિયાલાલજીની જન્મ જયંતી ઉજવણી પ્રસંગનાં તમામ કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવે છે. ઇષ્ટદેવનાં દર્શન, નૈવેદ્ય પ્રસાદ પોતાના ઘરેજ કરવા તથા વિશ્વ આ મહામારીમાંથી ઝડપથી બહાર આવે તેવી પ્રાર્થના કરવા તમામ જ્ઞાતિજનોને વિનંતી. ઘરે રહો. સુરક્ષિત રહો.